Brukervilkår

Om AperitivoMat

Velkommen som bruker av www.AperitivoMat.no, som drives og eies av Siv Ellen Paule

Vilkårene

Disse vilkårene regulerer din bruk av tjenestene til www.AperitivoMat.no. Dersom du benytter tjenestene, anses du for å ha lest, forstått og samtykket til disse vilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende på nettsiden, uavhengig av hvordan den brukes.

Www.AperitivoMat.no forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forvarsel. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende vilkår.

Rettigheter

Siv Ellen Paule eier og innehar alle rettigheter til www.AperitivoMat.no. Enhver bruk av www.AperitivoMat.no sitt navn, varemerke, logo eller andre spesielle merkeelementer, samt innhold og bilder, er kun tillatt etter samtykke fra Siv Ellen Paule.

Www.AperitivoMat.no og alt innhold  ligger tilgjengelig “som den er” og uten noen form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Siv Ellen Paule forbeholder seg retten til, når som helst, å stanse og/eller endre tjenesten, helt eller delvis.

Ansvarsbegrensning

Siv Ellen Paule/www.AperitivoMat.no fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av din eller andres bruk av www.AperitivoMat.no med tilhørende undersider.

Oversettelsene til andre språk enn norsk, er levert av Convey This, og skjer automatisk. Siv Ellen Paule/www.AperitivoMat.no tar dermed ikke ansvar for kvaliteten på oversettelsene.