Norsk mat og matkultur bærer preg av vårt tøffe klima og korte sommersesong. Råvarene har vært tilgjengelige i korte perioder av gangen, men samtidig i store mengder, når de først er tilgjengelige. Det har ført til at vi måtte behandle dem på en måe som gjorde at de kunne vare hele året. 
Tradisjonelt dyrket hver gård sin egen mat i tillegg til jakt, fangst og sanking.