Columbia

Colombiansk mat er en unik blanding av urfolk og europeiske tradisjoner med sterk afro-karibisk innflytelse. Colombia er et av landene i verden med der største utvalgene av tilgjengelige ingredienser. Dette gjør at de har en spennende og variert matkultur.

Oppskrifter fra Colombia: